Språkcafé för nykomna svenskar

Byrån mot Diskriminering startar upp språkcafé i Hävla.
Första mötet är 12 mars. Vill du vara med från början är det bråttom att anmäla sig.
Det är långt till Hävla, men tanken är att försöka ordna en samåkning.
Till lilla Hävla har det anlänt väldigt många flyktingar. Deras dagar är långa och de behöver två saker framför allt: sysselsättning och börja lära sig svenska. På det här sättet kan du hjälpa till med båda delarna.
Intresserad?
Ring Michaela 011-15 18 34