INTERNATIONELLA FRIVILLIGDAGEN 5 december

Välkommen att vara med och fira

Internationella Frivilligdagen 5 december 2015
Instiftad 1985 av FN:s Generalförsamling, som sedan har dess firats över hela vår värld….

Internationella Frivilligdagen

I Norrköping uppmärksammas dagen, med start på Frivilligcentralen. Frivilliga berättar om sitt engagemang som uppmuntras, av bl.a. Norrköpings kommun.

Program:

Kl. 10.00 ”Shoppingfika” på Frivilligcentralen Fröbelstugan, Ingång: Hörngatan 10 över gården.

Representanter från olika organisationer berättar om sina verksamhetsidéer: – Brottsofferjouren – Cafébussen – Portalen i Hageby – Låna en svensk

– Läxhjälp – Språkcafé

Kommunalrådet Eva-Britt Sjöberg (Kd) håller tal till de frivilliga.

Kommunen uppmuntrar frivilliga genom att bjuda på tårta.

C:a kl. 11.00 Frivilliga går ut på stan´ och gör reklam för sin verksamhet

Målsättningen med att uppmärksamma den Internationella Frivilligdagen är att lyfta fram värdet av det engagemang som görs genom frivilliga insatser och visa på vad frivilliga tillsammans kan åstadkomma för att öka livskvaliten i vårt samhälle.

Anledningen till att FN satsar på program för just frivilliga/volontärer är att man värnar om fred och ser frivilligarbete som en framgångsrik väg att nå detta.

Frivilligdagen är också ett tillfälle för frivilliga och frivilligorganisationer att utvecklas på lokal, regional, nationell och internationell nivå. FN:s intention har genom åren varit att genom Frivilligdagen skapa möjligheter för frivilliga på gräsrotsnivå att arbeta tillsammans med de olika samhällssektorerna (offentlig, privat och frivilligsektor).

Välkommen att delta och på detta sätt förenas med frivilliga/volontärer!

Frivilligcentralens styrelse i samarbete med frivilligorganisationer i Norrköpings kommun.

 

Skön helg!

gammalt lyckligt par

 

Önskar er alla frivilliga en helg så som ni vill ha den med ett underbart foto av den sena kärleken och med ett visdomsord!

”Ett lyckligt äktenskap får sin bekräftelsei det gemensamma åldrandets endräkt”
Japanskt ordspråk

VAD HÄNDER PÅ FRIVILLIGCENTRALEN UNDER NOVEMBER

 

stenar i vatten (2)

För att du inte ska missa något av det som bjuds på Frivilligcentralen kommer jag att i början av varje månad lägga ut ett schema för just den månaden:

Nu har redan snart halva november redan passerat – men här kommer det som händer under den andra halvan.

Måndag 16 november: Kurs Rullstolskunskap Föreläsare: Irja Berglund från Ekhöjdens särskilda boende.Kl 17.00 /Räkna med att kursen slutar runt 19.00/
De som går denna kurs får glädjen att vara med och inviga vår helt nyinköpta rullstol!

Måndag 23 november kl 14.00-16.00 Samtalsgrupp för er som gör punktinsatser.
Ett tiotal har redan mötts en gång, men vi hoppas att flera av er kommer till inför detta tillfälle. Kaffe/tjhe med dopp serveras.Tid; 14.00-16.00

Måndag 2 november kl 17.00 till cirka 20.00 Kurs Gränsdragning. Föreläsare Församlingspedagog Freddy Alm

Fredag 27 november
Frivilligfrukost kl 9.00
Vi vill visa vår uppskatting för dig som frivillig genom att varje månad bjuda
på en frukost i månaden!!
Du är varmt välkommen!
OBS! Vi ser gärna att du ringer senast dagen innan och berättar att du kommer så vi vet hur många ägg vi ska koka!

Vill du göra en puntinsats!

Hjälper äldre man

 

Vad är en punktinsats?
Du följer en äldre person till vårdinstans, shopping eller annat.
För den som börjar få svårt att se och svårt att hör, eller kanske svårt att ta sig fram på egen hand överhuvudtageta blir du ett fantastiskt stöd.
Du gör en ofantlig skillnad  – och får möta någon som blir mycket glad över din insats!
Vi gör cirka hundra sådana uppdrag per månad, och behöver förstärkning av frivilliga som känner att just detta vill jag göra!
Det är du som bestämmer hur ofta du har möjlighet och vilja att göra insatsen.

Ring 011-15 18 34 eller mejla frivilligcentralen.city@norrkoping.se