Detta händer i september

Onsdag 13/9 Inspirationsträff på Stadsbiblioteket kl 16.30-17.30, Wadströmsrummet

  • Tips och idéer på material för läxhjälp och språkträning samt erfarenhetsutbyte.

Torsdag 14/9 kl 15.00-16.30 Kick off för punktinsatser på Frivilligcentralen

  • Erfarenhetsutbyte. Även nya som vill bidra hälsas välkomna! Anmälan senast 12/9.

Fredag 29/9 kl 9.00-11.00 Frivilligfrukost på Frivilligcentralen

  • Välkommen att umgås och träffa andra frivilliga! Anmälan senast 26/9.

 

 

Höstens introduktionskurser omgång 1

Omgång 1, alltid på måndagar 17.30-20.30 om inte annat uppges.

11/9           ”Din frivilligcentral sprider livskvalitet i Norrköping”

Föreläsare: Signe Isaksson

18/9           ”Etik” Föreläsare: Församlingspedagog Freddy Alm

2/10           ” Bemötande av personer med demenssjukdom” Föreläsare: Pia Georgsson Asp

9/10          OBS! Nytt datum, kl 17.30-19.30

                   ”Professionell vän – personlig eller privat” Föreläsare: Michaela Dutius Söderströ

16/10         ”Gränsdragning” Föreläsare: Församlingspedagog Freddy Alm

23/10         Hjälpmedel och rullstolskunskap

Föreläsare: Ewa Eriksson

Vi är tacksamma om du anmäler dig, då vi bjuder på fika. Var vänlig meddela ev allergi!

Tel 011-151815 eller via mail norrkoping@frivilligcentralen.se