Nu börjar andra omgången av höstterminens Introduktionskurs för nya frivilliga

studier tillsammans

Måndag 24 oktober kl 17.30-ca: 19.00
”Rullstolskunskap” med Irja Berglund
Måndag 31 0ktober kl 17.30-20.30
”Etik” med Freddy Alm
Måndag 7 november kl 17.30-20.30
”Bemötande av personer med demenssjukdom” med Pia Georgsson Asp.
Måndag 14 november kl 17.30-ca: 19.00
”Professionell vän” med Michaela Dutius Söderström
Måndag 21 november kl 17.30-20.30
”DIN FRIVILLIGCENTRAL” med Signe Isaksson
Måndag 28 november kl 17.30-20.3
”Gränsdragning med Freddy Alm

Anmäl dig i god tid till de delkurser du vill gå.
Eftersom vi bjuder på fika vill vi veta om du har någon födoämnesallergi
Mejla: frivilligcentralen.city@norrkoping.se
ring mellan 8.30-12.00 måndag-fredag 151834/15
Eller skicka sms 070- 24 333 62

VARMT VÄLKOMMEN!