Frivilligsamordnarnas förbund

Frivilligsamordnarnas förbunds hemsida

Frivilligsamordnare i Sverige samlade till konferens 2013

Frivilligsamordnarna i Gävle

Avslut med tack och överlämnande av presenter på Frivilligsamordnarnas konferens

Avslutningen på Frivilligsamordnarkonferensen