Utbildning

Vi erbjuder alla våra frivilliga den introduktionskurs som vi ser som nödvändig för att man som frivillig  känna sig trygg i sin roll och i sina uppdrag!
Vi erbjuder fyra kursomgångar per år
Varje kursomgång består av sex kurstillfällen= ”Introduktionskurs för frivilliga”
Två kursomgångar på våren och två på hösten.

Den består av sex kvällar (vanligtvis måndagar) mellan 17.30-20.30

Ämnena är: DIN FRIVILLIGCENTRAL -Frivilliga sprider livsglädje i Norrköping
                      Etik
                      Gränsdragning
                     Bemötande av personer med demenssjukdom
                     Rullstolskunskap
                     Professionell vän – personlig eller privat

Erfarenhetsseminarium planeras in  och genomförs 1 till 2 gånger per termin
Ibland ses bara frivilliga som arbetar inom ett visst område. Andra gånger är frivilliga från olika uppdragsområden i vår verksamhet närvarande och aktiva med att berätta om just sitt område.

Riktade kurser – det vill säga kurser som rör enbart frivilliga inom visst verksamhetsområde.

Vilket inte betyder att andra inte får tillträde. Det ger vi gärna i mån av plats även till den som arbetar inom annat område än det för tillfället på kursen aktuella.
Där utöver erbjuds varje termin någon intressant föreläsning inom ämne av allmänt intresse.
Ofta är det någon person som lever med ett funktionshinder som kommer och föreläser om hur vardagslivet gestaltar sig om man behöver stödåtgärder för att kunna fungera. Men det kan också vara något helt annat ämne som rör sig inom aktuella frågeställningar.

 

Vi lyssnar gärna till dina förslag!
Hör av dig dig till studieansvarig samordnare

studier-runt-runda-bordet