Att bli frivillig

Vill du göra något meningsfullt för andra människor? Vill du känna gemenskap och skapa nya kontakter? Som frivillig kan du göra enstaka uppdrag eller engagera dig över en längre tid, det är helt upp till dig hur mycket tid du vill lägga på ditt uppdrag. Frivilligcentralen matchar dig med uppdrag och mottagare. Som frivillig får du också möjlighet till handledning, erfarenhetsutbyten, blir inbjuden till frivilligfrukostar, fester med mera.

Ett frivilliguppdrag utgår alltid från önskemålet från mottagaren men vissa typer av uppdrag är ändå återkommande:

Du kan vara delaktig i familjestöd – se till att det finns flera vuxna runt en ensam förälders barn, hjälpa till att hämta från dagis när föräldrarna är förhindrade, vara en slags extramor- eller farförälder som berikar barnens liv.

Du kan vara stödkompis till någon som är ensam, nykommen i Sverige eller i vår stad, till någon som har en funktionsvariation av något slag eller kanske till någon som behöver en vän som pushar en för att komma ut och hitta på saker.

Du kan besöka någon äldre som begränsas av de hinder som åren fört med sig. Vänner har hunnit dö och tiden i ensamhet är lång. En pratstund eller en promenad betyder oändligt mycket för den som inte är bortskämd med någondera.

gammal man vid ung kvinnas arm rygg

Du kan hjälpa till med punktinsatser/ledsagning, vilket betyder att du blir tillfrågad för varje enskilt tillfälle då du behövs.

Eller du kan delta i språkcafé eller läxhjälp i de grupper som vi har fyra dagar i veckan på Stadsbiblioteket.

Ett strålande exempel på hur du kan hjälpa genom att bli högläsare kan du läsa om i Folkbladets artikel.