Om våra frivilliga

Många olika människor

Våra frivilliga, som i dagens läge -31 december 2016, består av 334  personer är i åldrarna 18-91 år

Två tredjedelar cirka är kvinnor och en tredjedel är alltså män.
16 nationer finns presenterade bland våra frivilliga.

Varje frivillig har genomgått  eller väntar på att genomgå vår obligatoriska Jntroduktionskurs för nya frivilliga.
Sammanfattningsvis kan vi säga att våra frivilliga är människor som upptäckt att minst en av ett gott livs hemligheter – ”Att ge är att få”!

Grundkursen består av sex olika ämnen.

Etik – DIN FRIVILLIGCENTRAL – Gränsdragning – Rullstolskunskap
– Demens  – Professionell vän – personlig eller privat

Kurserna återkommer vid två tillfällen per termin.
Varje kurs omfattar sex kurstillfällen.
Måndagar mellan klockan 17.30-20.30

Dessutom ges varje termin olika fortbildningskurser och Erfarenhetsseminarium.
Förutom tre fester per år – Påskfest- Sommarvest – Julfest.
I mån av möjlighet till sponsring inbjuder vi våra frivilliga till en bussresa någon gång under tidig höst!

Vi är glada och tacksamma för alla våra härliga frivilliga!
Våra frivilliga är hjärta och ryggrad i vår verksamhet!

Som frivillig är du alltid välkommen att ge tips – både om vilka ämnen som skulle vara intressanta för en kurs – och vad just du tycker skulle vara roligt att göra tillsammans med dina fina ”kollegor”!