Utbildning

För att ge våra frivilliga de bästa förutsättningar att lyckas och för att de ska känna sig trygga i sitt uppdrag så vill vi att alla våra frivilliga går vår grundutbildning. Våra utbildningar anordnas flera gånger varje år och är, i mån av plats, öppna även för andra intresserade. För att se datum för respektive kurs, se vårt kalendarium.

 

Grundutbildning

Att vara frivillig
Kursledare: Signe Isaksson, ordförande i Frivilligcentralen

Gränsdragning
Kursledare: Maria Ericsson, församlingspedagog och frivillig vid Diakonicentrum

Riktade utbildningar

Demensbemötande
Kursledare: Pia Georgsson Asp, ordförande i Demensföreningen i Norrköping

Att hantera en rullstol
Kursledare: Tomas Åkerberg

Kost
Kursledare: Maria Tladi Lindquist, måltidsinspiratör i Norrköpings kommun

Kulturkompetens
Kursledare: Nhela Ali

Högläsning
Kursledare: Cecilia Beltramo