Utbildning

För att ge våra frivilliga de bästa förutsättningar att lyckas och för att de ska känna sig trygga i sitt uppdrag så vill vi att alla våra frivilliga går vår grundutbildning. Våra utbildningar anordnas flera gånger varje år och är, i mån av plats, öppna även för andra intresserade. För att se datum för respektive kurs, se vårt kalendarium.

 

Grundutbildningar – dessa önskar vi att alla frivilliga deltar i

Att vara frivillig
– Vad är Frivilligcentralen och hur startade verksamheten
– Frivilligcentralens mål, syfte och grundvärderingar
– Hur ser Frivilligcentralens verksamhet ut, vilka frivilliguppdrag finns
– Vad innebär det att vara frivillig

Gränsdragning
– Vilka frivilliguppdrag ska/får Frivilligcentralen göra
– Vilka gränser har jag själv som frivillig
– Vad behöver jag som frivillig tänka på för att orka vara engagerad på lång sikt
– Aktiva frivilliga berättar om sina uppdrag och erfarenheter

 

Riktade utbildningar – välj utifrån vilket uppdrag du önskar ha, eller delta i alla!

Demens
– Vad är demens och hur kan det yttra sig
– Vad behöver jag som frivillig tänka på
– Bemötandet är medicinen

Rullstol och andra hjälpmedel
– Vad behöver jag tänka på när jag kör någon som sitter i rullstol
– Hur känns det att själv sitta i rullstol
– Vad finns det mer för hjälpmedel som jag kan komma i kontakt med

Kulturkompetens
– Exempel på hur kulturen kan se ut hos de som flytt till Sverige
– Vad är kulturkrockar, hur uppstår de och varför

Högläsning
Som högläsare besöker du regelbundet ett äldreboende i Norrköping. Vi önskar att du gått kursen om demens och har dessutom en utbildning om själva läsestunden samt ordnar ett besök på stadsbiblioteket då du får tips på litteratur som passar.